Kampung Seni Yudha Asri: Tari Jaipong Sanggar Yudha Asri dalam acara Dinner Tugu Kunstrink Menteng

Kamis, 01 Maret 2018

Tari Jaipong Sanggar Yudha Asri dalam acara Dinner Tugu Kunstrink Menteng

Tari Jaipong Sanggar Yudha Asri dalam acara Dinner di Restoran Tugu Kunstrink Palaeis, Menteng.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar